МОДЕЛИ СПЛИТ СИСТЕМ БРЕНДА LG

 

LG G 07 NT (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG G 07 AHT (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG G 09 AHT (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG G 12 AHT (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG G 24 AHT (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG G 09 ST (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG G 09 VHT (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG G 12 VHT (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG G 18 VHT (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG G 24 VHT (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 07 AHQ (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG CS 09 AW инвертoр ионизатор (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG CS 12 AW инвертoр ионизатор (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG CS 09 AWK инвертoр ионизатор (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG CS 12 AWK инвертoр ионизатор (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 09 EWT инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 12 EWT инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 07 PK (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 30 PK (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 36 PK (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 09 PT  (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 12 PT (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 18 PT (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 24 PT (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG CS 09 AQ2 инвертoр плазма (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG CS 12 AQ2 инвертoр плазма (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 09 SW инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG CA 09 AWR инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG CA 09 RWK инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG CA 12 RWK инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 09 MH  инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 09 SWС инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 12 SWС инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону) 

LG S 18 SWС инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 24 SWС инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 09 SWT инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 12 SWT инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG H 09 MW инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG H 12 MW инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG S 12 AF инвертер (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG G 24 ST (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG A 09 AW1  инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)

LG A 12 AW1  инвертoр (ЦЕНА: уточните по телефону)